Konu: 26.02.2016 tarihinde 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 12. 13. Ve 14. Maddesi uyarınca Alışveriş Merkezimiz bünyesinde Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere tahsis edilecek işyerlerinin kiralanmasına ilişkin duyuru hakkındadır.

 

Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekleri İcra Edenlere Tahsis Edilecek İş Yerinin Kiralanmasına İlişkin Duyuru:

 

Alışveriş Merkezi’nin Adı: Kanyon Alışveriş Merkezi

Alışveriş Merkezi’nin Adresi: Büyükdere Cad. No:185 Levent 34394 İstanbul

Kiraya Verilecek İş Yerine Ait Bilgiler: 149m2 büyüklüğündeki 8 numaralı bağımsız bölüm

Kiralama Tarihi: 01.01.2022

2021 Yılı Aylık Kira Bedeli (Rayiç Bedel): 82.077,82,- TL / ay + KDV

Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenler için 2021 Yılı Ortak Giderler Dâhil Aylık Kira Bedeli: 20.519,45 TL/ ay + KDV

Aylık Kira Bedeli Yıllık Artış Oranı: Kira döneminin ilk yılını takip eden yıllar için aylık asgari kira bedelleri, TÜİK tarafından açıklanan bir önceki kira yılının TÜFE’deki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılarak ödenecektir. Sözleşme süresi içerisinde kira artış oranlarının belirlendiği yasal mevzuatın değişmesi halinde, artışlar yasal mevzuata göre yapılacaktır.

Depozito: 290.555.48,-TL tutarlı kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubu

Hasılat Kirası: %12 (yüzde on iki)

2021 Yılı Aylık Ortak Gider Bedeli: 57,33TL /m2 + KDV

Başvuru Adresi: Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Alışveriş Merkezi Levent, İstanbul

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Esnaf Odası Kayıt Belgesi

2- Vergi Levhası

3- Faaliyet Belgesi

4- İmza Sirküleri

5- Ne amaçla kiralamak istenildiğine dair belge ve bilgiler

 

Şirketimizin Yöneticisi olduğu Kanyon Alışveriş merkezinde bu aşamada boşalan ve dolayısıyla kiralanmaya müsait hale gelen, yukarıda bilgileri belirtilen işyeri, Kanyon Alışveriş Merkezi’nin maliki olan şirketler tarafından, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 12. 13. Ve 14. Maddesi uyarınca Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek istenmekte olup, Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca tahsis edilecek iş yerinin kiralanmasına ilişkin duyuruda yer alması gereken bilgilere yukarıda yer verilmiştir. Başkanlığınız tarafından işbu kiralama duyurusu başvurumuzun internet sitenizde Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 14/2. Maddesi uyarınca ilan edilmesini talep etmekteyiz.

 

Kanyon Yönetim İşletim Ve Pazarlama A.Ş.

____________________________________________________________

 

Konu: 26.02.2016 tarihinde 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 12. 13. Ve 14. Maddesi uyarınca Alışveriş Merkezimiz bünyesinde Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere tahsis edilecek işyerlerinin kiralanmasına ilişkin duyuru hakkındadır.

 

Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekleri İcra Edenlere Tahsis Edilecek İş Yerinin Kiralanmasına İlişkin Duyuru:

 

Alışveriş Merkezi’nin Adı: Kanyon Alışveriş Merkezi

Alışveriş Merkezi’nin Adresi: Büyükdere Cad. No:185 Levent 34394 İstanbul

Kiraya Verilecek İş Yerine Ait Bilgiler: 38 m2 büyüklüğündeki 79A numaralı bağımsız bölüm

Kiralama Tarihi: 01.01.2022

2021 Yılı Aylık Kira Bedeli (Rayiç Bedel): 57.877,85,- TL / ay + KDV

Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekleri İcra Edenler İçin 2021 Yılı Ortak Giderler Dâhil Aylık Kira Bedeli: 14.469,46 TL/ ay + KDV

Aylık Kira Bedeli Yıllık Artış Oranı: Kira döneminin ilk yılını takip eden yıllar için aylık asgari kira bedelleri, TÜİK tarafından açıklanan bir önceki kira yılının TÜFE’deki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılarak ödenecektir. Sözleşme süresi içerisinde kira artış oranlarının belirlendiği yasal mevzuatın değişmesi halinde, artışlar yasal mevzuata göre yapılacaktır.

Depozito: 204.887.60,-TL tutarlı kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubu

Hasılat Kirası: %12 (yüzde on iki)

2021 Yılı Aylık Ortak Gider Bedeli: 57,33TL /m2 + KDV

Başvuru Adresi: Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Alışveriş Merkezi Levent, İstanbul

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Esnaf Odası Kayıt Belgesi

2- Vergi Levhası

3- Faaliyet Belgesi

4- İmza Sirküleri

5- Ne amaçla kiralamak istenildiğine dair belge ve bilgiler

 

Şirketimizin Yöneticisi olduğu Kanyon Alışveriş merkezinde bu aşamada boşalan ve dolayısıyla kiralanmaya müsait hale gelen, yukarıda bilgileri belirtilen işyeri, Kanyon Alışveriş Merkezi’nin maliki olan şirketler tarafından, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 12. 13. Ve 14. Maddesi uyarınca Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek istenmekte olup, Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca tahsis edilecek iş yerinin kiralanmasına ilişkin duyuruda yer alması gereken bilgilere yukarıda yer verilmiştir. Başkanlığınız tarafından işbu kiralama duyurusu başvurumuzun internet sitenizde Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 14/2. Maddesi uyarınca ilan edilmesini talep etmekteyiz.

 

Kanyon Yönetim İşletim Ve Pazarlama A.Ş.

____________________________________________________________

 

Konu: 26.02.2016 tarihinde 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 12. 13. Ve 14. Maddesi uyarınca Alışveriş Merkezimiz bünyesinde Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere tahsis edilecek işyerlerinin kiralanmasına ilişkin duyuru hakkındadır.

 

Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekleri İcra Edenlere Tahsis Edilecek İş Yerinin Kiralanmasına İlişkin Duyuru:

 

Alışveriş Merkezi’nin Adı: Kanyon Alışveriş Merkezi

Alışveriş Merkezi’nin Adresi: Büyükdere Cad. No:185 Levent 34394 İstanbul

Kiraya Verilecek İş Yerine Ait Bilgiler: 34 m2 büyüklüğündeki 150B numaralı bağımsız bölüm

Kiralama Tarihi: 01.01.2022

2021 Yılı Aylık Kira Bedeli (Rayiç Bedel): 60.218,67,- TL / ay + KDV

Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekleri İcra Edenler İçin 2021 Yılı Ortak Giderler Dâhil Aylık Kira Bedeli: 15.054,67 TL/ ay + KDV

Aylık Kira Bedeli Yıllık Artış Oranı: Kira döneminin ilk yılını takip eden yıllar için aylık asgari kira bedelleri, TÜİK tarafından açıklanan bir önceki kira yılının TÜFE’deki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılarak ödenecektir. Sözleşme süresi içerisinde kira artış oranlarının belirlendiği yasal mevzuatın değişmesi halinde, artışlar yasal mevzuata göre yapılacaktır.

Depozito: 213.174.67,-TL tutarlı kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubu

Hasılat Kirası: %12 (yüzde on iki)

2021 Yılı Aylık Ortak Gider Bedeli: 57,33TL /m2 + KDV

Başvuru Adresi: Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Alışveriş Merkezi Levent, İstanbul

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Esnaf Odası Kayıt Belgesi

2- Vergi Levhası

3- Faaliyet Belgesi

4- İmza Sirküleri

5- Ne amaçla kiralamak istenildiğine dair belge ve bilgiler

 

Şirketimizin Yöneticisi olduğu Kanyon Alışveriş merkezinde bu aşamada boşalan ve dolayısıyla kiralanmaya müsait hale gelen, yukarıda bilgileri belirtilen işyeri, Kanyon Alışveriş Merkezi’nin maliki olan şirketler tarafından, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 12. 13. Ve 14. Maddesi uyarınca Esnaf ve Sanatkarlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek istenmekte olup, Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca tahsis edilecek iş yerinin kiralanmasına ilişkin duyuruda yer alması gereken bilgilere yukarıda yer verilmiştir. Başkanlığınız tarafından işbu kiralama duyurusu başvurumuzun internet sitenizde Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 14/2. Maddesi uyarınca ilan edilmesini talep etmekteyiz.

 

Kanyon Yönetim İşletim Ve Pazarlama A.Ş.

____________________________________________________________

Konu: 26.02.2016 tarihinde 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 12. 13. Ve 14. Maddesi uyarınca Alışveriş Merkezimiz bünyesinde Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere tahsis edilecek işyerlerinin kiralanmasına ilişkin duyuru hakkındadır.

 

Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekleri İcra Edenlere Tahsis Edilecek İş Yerinin Kiralanmasına İlişkin Duyuru:

 

Alışveriş Merkezi’nin Adı: Kanyon Alışveriş Merkezi

Alışveriş Merkezi’nin Adresi: Büyükdere Cad. No:185 Levent 34394 İstanbul

Kiraya Verilecek İş Yerine Ait Bilgiler: 12 m2 büyüklüğündeki K2 numaralı bağımsız bölüm

Kiralama Tarihi: 01.01.2022

2021 Yılı Aylık Kira Bedeli (Rayiç Bedel): 43.816,64,- TL / ay + KDV

Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekleri İcra Edenler İçin 2021 Yılı Ortak Giderler Dâhil Aylık Kira Bedeli: 10.954,16 TL/ ay + KDV

Aylık Kira Bedeli Yıllık Artış Oranı: Kira döneminin ilk yılını takip eden yıllar için aylık asgari kira bedelleri, TÜİK tarafından açıklanan bir önceki kira yılının TÜFE’deki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılarak ödenecektir. Sözleşme süresi içerisinde kira artış oranlarının belirlendiği yasal mevzuatın değişmesi halinde, artışlar yasal mevzuata göre yapılacaktır.

Depozito: 155.110,91,-TL tutarlı kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubu

Hasılat Kirası: %12 (yüzde on iki)

2021 Yılı Aylık Ortak Gider Bedeli: 57,33TL /m2 + KDV

Başvuru Adresi: Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Alışveriş Merkezi Levent, İstanbul

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Esnaf Odası Kayıt Belgesi

2- Vergi Levhası

3- Faaliyet Belgesi

4- İmza Sirküleri

5- Ne amaçla kiralamak istenildiğine dair belge ve bilgiler

Şirketimizin Yöneticisi olduğu Kanyon Alışveriş merkezinde bu aşamada boşalan ve dolayısıyla kiralanmaya müsait hale gelen, yukarıda bilgileri belirtilen işyeri, Kanyon Alışveriş Merkezi’nin maliki olan şirketler tarafından, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 12. 13. Ve 14. Maddesi uyarınca Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek istenmekte olup, Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca tahsis edilecek iş yerinin kiralanmasına ilişkin duyuruda yer alması gereken bilgilere yukarıda yer verilmiştir. Başkanlığınız tarafından işbu kiralama duyurusu başvurumuzun internet sitenizde Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 14/2. Maddesi uyarınca ilan edilmesini talep etmekteyiz.

 

Kanyon Yönetim İşletim Ve Pazarlama A.Ş.

 

KANYON YÖNETİM İŞLETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİ VE ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ 

AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.   

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.kanyon.com.tr/bilgi yer alan Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından sunulan hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi,  Şirket faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisinde olanların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Şirket ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; 

 • Müşterimiz olmanız halinde hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen etkinliklere katılmanız halinde etkinlik yönetimi ve organizasyonların düzenlenmesi, 

 • Şirketimiz tarafından sunulan kablosuz internet erişim hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması,

 • Ürün ve hizmetlerin sizlere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası,

 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket’imiz tarafından işlenebilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, iş/çözüm ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Şirket’imiz ile temas edeceğiniz elektronik ortamda internet sitesi, kioks, mobil uygulama, e-mail, telefon, çağrı merkezi web servis, fotoğraf veya video çekimi ile kablosuz internet ağı; fiziki ortamda elden iletilen formlar ve yüz yüze temas yöntemleriyle Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ile Şirket’imizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır. Ayrıca, açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek sizlere sunulması hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir.

 

ç) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.kanyon.com.tr/bilgi  adresinden ulaşabileceğiniz Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş.  (“Kanyon” veya “Şirket”) olarak, web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (hep birlikte “Çerez(ler)” olarak anılacaktır) faydalanmaktayız. 

Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan Çerez ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.  İşbu metinde, sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz. 

Kanyon olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.kanyon.com.tr/bilgi adresinde yer alan Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri ise yalnızca açık rızanız olması halinde gerçekleştirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kanyon olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçların ,gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve ilgili mevzuata uygun şekilde iş ortaklarımızla, ajanslarımızla, tedarikçilerimizle, alt işverenlerle , kanunen yetkili kamu kurumlarıyla ve kanunen yetkili özel kişilerle paylaşabiliriz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır? 

Kanyon olarak sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin ve uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması. 
 • Site’yi ve uygulamayı analiz etmek, Site’nin ve uygulamanın performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması. 
 • Site’nin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.  

Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. 

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. 

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. 

Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir. 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:  

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. 
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir. 
 • Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız. 
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız. 
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir. 
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. 
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 

 

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://www.kanyon.com.tr/bilgi adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. şirketi olarak çevreyi vazgeçilmez, değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün insanlığın faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yetinmeyerek her zaman daha fazla ne yapabiliriz sorusu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yaşadığımız dönemde kötü uygulanan atık yönetimi ve doğal kaynak kullanımı sonucunda çevremize birden fazla kez zarar verildiği ve kayıtsız kalınan her geçen gün doğal yaşamda geri dönüşü olmayan hasarların oluşabileceği artık bilinen bir gerçek.

Doğada bulunan hiçbir madde sınırsız değildir ve maalesef kullanılan ham maddeler bir gün gelip tükenecek. Her geçen gün insanların ihtiyacını karşılamak için tüketilen maddeler sebebiyle günümüzde orman ve orman benzeri yeşil alanlar azalıyor, erozyon, çölleşme, küresel ısınma ve toprak alanlarının verimsizleşmesi gibi doğa olayları yaşanıyor. Ayrıca tüketilen malzemelerden arta kalanların tekrar doğaya atılması çevre, hava ve su kirliliğine yol açarak dünyayı daha da yaşanılamaz bir ortama sürüklüyor.

Çevreyi korumak için Kanyon olarak neler yapıyoruz?

Kanyon, açılışından bu zamana kadar geri dönüşüm ve enerji verimliliği çalışmalarına büyük önem verilerek doğamıza ve yaşadığımız çevreye katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Yürüttüğümüz başlıca uygulamalar aşağıdaki gibidir;

 

Güneş Paneli

Sıcak su kullanımında fosil yakıt tüketimini azaltmak için güneş paneli yerleşimi yapılmıştır. 2009 yılında kurulan bu sistem ile yıllık %35’e kadar tüketim azaltılmaktadır.

Kojenerasyon Sistemi

Projemizde 2014 yılında 400kW elektrik üretim kapasitesine sahip kojenerasyon sistemi kurulmuştur. Kurulan bu sistem ayrıca atık ısı ile birlikte kullanma sularının ısıtılmasını sağlamaktadır. Bu şekilde su ısıtmak için kullanılacak yakıttan tasarruf elde edilmektedir.

Gri Su Sistemi

Soğutma sistemimiz atık ve yağmur sularını toplayacak şekilde revize edilmiştir. Bu şekilde atık sularımız analizlere tabi tutularak bahçe sulama ve rezervuar sistemlerinde kullanılmaktadır.

Elektrikli Şarj İstasyonu ve Ücretsiz Otopark Kullanımı

Elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için otoparkımıza 4 araç kapasiteli şarj istasyonu kurulmuştur. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için misafirlerimiz araçları ile otoparkımızı kullanmaları halinde kendilerinden ücret alınmamaktadır.

Kompost

Projemize 2016 yılında kompost makinesi alımı yapılmıştır. Makine ile birlikte organik evsel atıklar doğal bir şekilde komposta (gübre) dönüştürülmektedir. Yıllık 26 Ton’a kadar olan evsel atık bu işlem ile birlikte geri dönüşüme kazandırılmaktadır.

Erişilebilirlik

Tüm tuvaletlerimizde engelli misafirlerimizin kullanımı için kabin bulunmaktadır. Ayrıca tekerlekli sandalye kullanan misafirlerimiz tüm alışveriş merkezi ve otopark katlarına asansör yardımı ile ulaşabilmektedir. Görme engelli misafirlerimiz için giriş noktalarımızda Braille alfabesi ile yazılmış kat planları bulunmaktadır. Ayrıca giriş, asansör ve yürüyen merdiven önlerinde de yönlendirme için zemin kabartmaları bulunmaktadır. Son olarak görme engelli misafirlerimizin Kanyon’da aradıkları mağazayı bulabilmeleri için online bir uygulamamız bulunmaktadır. Uygulama desteği ile misafirlerimiz telefonlarından istedikleri mağazaya yönlendirilmektedir.

ÇEVRE, SOSYAL SORUMLULUK ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. olarak, çevreyi vazgeçilmez, değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün insanlığın faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Dünya kaynaklarının, ülke kaynaklarının ve topluluk kaynaklarının devamlılığı, eşit hak ve fırsatlar ile sürdürülebilirliğinin sağlanması ise varoluş prensiplerimiz arasındadır. 

Bu prensiplere bağlı olarak;

Sosyal sorumluluklarımızın farkında olarak, koşulsuz ve şartsız fırsat eşitliğine inanırız. Kuruluşumuz fırsat eşitliği (dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın) yaratmayı ve kendimize hedef olarak kabul etmeyi,

Sürdürülebilirlik kavramını hayatın ve işimizin her alanında yaşatırız. Bu felsefeyi sadece kaynaklarımız için değil, işimizin sürdürülebilirliği için de uygulamayı,

Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve israfın önüne geçerek, verdiğimiz hizmetlerin ayrılmaz parçası yapmayı,

Çevre yönetim sistemi ve ülkemiz yasaları gereği çevresel konulardaki mevzuata uymayı,

Çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek için gerekenleri yerine getirmeyi, bu konuda olabildiğince sistemimizin parçası olan tüm tarafların katılımını sağlamayı, ortak aksiyonlar, eğitimler planlamayı ve gerçekleştirmeyi, 

Çevreye zararlı etkileri olabilecek durumları önceden ortaya koyup riskleri olabildiğince azaltmayı,

Atık yönetimi uygulamayı, bunu uygularken, azalt, yeniden kullan , geri dönüştür ve bertaraf et mantığını benimsemeyi,

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye zarar vermeyen veya minimum etkilere sahip olan malzeme ve ekipman kullanarak doğal kaynak tüketimlerini minimize etmeyi, 

Taahhüt ediyoruz.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Kapsamımız:

Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. olarak ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini, Kanyon Alışveriş Merkezi, Ofis ve Konut alanlarının yönetimi projemizde “Büyükdere Cad. No:185 Levent İstanbul” adresinde uygulamaktayız.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardının hiçbir maddesi kapsam dışı bırakılmamıştır.

 

Çevre Yönetim Sistemi Sertifika faaliyet kapsamımız: Bina, Yerleşim Yeri, Ofis, Alışveriş Yeri, Eğlence Yerleri vb. Hizmet Faaliyetleri şeklindedir.

Sertifikalar

Çevre politikalarımız, sürdürülebilirliği destekleyen sistemlerimiz ve iyi uygulamalarımızla birden fazla sertifika almaya hak kazandık.

1) Breeam Sertifikası

TÜRKİYE’DE BİR İLK! KANYON’A BREEAM’DEN “OLAĞANÜSTÜ” DERECESİ

Kanyon, işletmeye alınmış binalar için uygulanan “BREEAM” kriterleri doğrultusunda tasarım, bina yönetimi ve çevresel performans açısından yapılan değerlendirmeler sonucunda “Olağanüstü” seviyesindeki sertifikayı Türkiye’de alan ilk ticari bina olarak büyük bir başarıya imza attı.

2012 yılında BREEAM kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek “Mükemmel” seviyesinde Türkiye’den sertifika alan ilk firma olan Kanyon, bu konudaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. İSO 14001 çevre yönetim sistem sertifikasının alınması, 100 panellik güneş enerjisi sisteminin ardından kojenerasyon sisteminin devreye alınması, LED aydınlatmalarının yaygınlaştırılması, akustik ölçümleme ve izolasyonlar, davlumbaz egzost sistemine karbon filtre yapılması ile İTÜ Enerji Enstitüsü işbirliği gibi çalışmalar ile sürekli iyileşmeler yapan Kanyon, “Mükemmel” seviyesindeki sertifikasını, bu alanda en üst seviye olan “Olağanüstü” düzeyine çıkararak Türkiye’de bina yönetimi alanında bu seviyede sertifika alan ilk ticari yapı oldu.

BREEAM Sertifikası Hakkında

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) ilk olarak 1990'da İngiltere'de kullanılmaya başlanan, güncel olarak dünya genelinde 25 ülkede benimsenen bina çevresel değerlendirme sistemidir. BREEAM sertifikasının amacı bir binanın ne kadar çevreye duyarlı olduğunun standartlara bağlanarak ölçümünün yapılmasıdır. Var olan binalar (BREEAM In-Use) değerlemecisi proje süresince bina ekibi ile çalışmakta ve enerji, su, malzeme, atık, sağlık ve iç hava kalitesi, kirlilik, ulaşım, arazi kullanımı ve ekoloji konularında incelemeler yaparak ölçümlemektedir. Ölçümlemelerin ardından her kriterdeki hedefleri tespit edip binanın bu kriterlere uygunluğunu ortaya koymakta ve standartların altında kalan konuları iyileştirmeye çalışmaktadır. Tüm bu işlemlerin sonunda denetçiler denetlemeyi yapmakta ve sonuçları raporlayarak BRE Global’e iletmektedir. 

 

2) ISO 14001

Yönetim olarak bina, yerleşim yeri, ofis, alışveriş yeri, eğlence yerleri vb. hizmet faaliyetleri kapsamında 2014 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası almıştır. Her yıl denetimler başarı ile geçilerek sertifikasyonun sürekliliği sağlanmaktadır.

 

3) I-REC

The International REC Standard, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası Kanyon Yönetim, sıfır karbon emisyonu hedefi ile CK Enerji iş birliği sağlayarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) almıştır. Bu sertifika ile 2021 yılında satın alınan 20 milyon kilovatsaatlik elektrik tüketiminin tamamını “güneş” enerjisinden karşılanacağı taahhüt edilmiştir.

RECs International tarafından geliştirilen I-REC (Yenilenebilir Enerjisi Sertifikası), elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemini ifade ediyor. Sertifika; Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji tesislerinde üretilen elektrik karşılığında oluşturuluyor.

 

 

Aşağıdaki link yardımıyla formu indirebilirsiniz

 

Veri Sahibi Başvuru Formu